100 sociala innovationer
100 sociala innovationer

100 sociala innovationer

Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer?

Under Social Innovation Summit inleder MSI (Mötesplats Social Innovation) ett nytt projekt som ska samla in och visa upp ett stort antal exempel på sociala innovationer i Sverige.

Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt vill arbeta med att främja utvecklingen av social innovation i Sverige.

Nu behöver vi Er hjälp att hitta alla dessa sociala innovationer! Vi ser arbetet som en kollaborativ process där vi tillsammans skapar denna unika samling av idéer, kreativitet, mångfald och innovation.

Med social innovation menar vi ”innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.

Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Berätta om din idé och hur du vill förändra världen! Du kan också välja att berätta om en social innovation som du känner till och vill lyfta fram lite extra. Även om du inte själv har en idé kan du ge feedback till andras och hjälpa dem bli ännu bättre!