Bostad först +
Participation in this hunt is by invitation only

Bostad först +

Var med och skapa ett medmänskligt stöd till före detta hemlösa som fått bostad genom Bostad först. Detta gynnar både individerna i Bostad först och även möjliggör uppskalning av Bostad först modellen så att fler personer kan få tillgång till lägenhet på detta sätt. Samskapa ett komplement till Bostad först som ökar stödet till de boende genom kontakt med engagerade medmänniskor.

Bostad Först är en väl fungerande modell för att hjälpa människor ur hemlöshet. Modellen utgår från att en egen bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för självintegration som inte ska villkoras av exempelvis medverkan i behandling. Istället erbjuds behandling och stöd på frivillig basis.

Idag får under 1% av de som är bostadslösa i Sverige möjlighet till bostad genom Bostad Först. En av de viktigaste faktorer när det kommer till att skala upp Bostad Först är att skala upp det medmänskliga stödet till de före detta hemlösa.

Bra att tänka på i ídékskandet:

1: Vad ingår i relationen?

2: Vad behöver man runtomkring för att det ska fungera?

3: Hur blir det långsiktigt hållbart, socialt och ekonomiskt?

Principer som kan vara bra att utgå ifrån.

•Empati som grundpelare •Icke-formellt •Utgå från brukarens behov och vilja •Vilkorslöst förhållningssätt •Jämlika relationer - Båda har möjlighet att sätta på sig ledarhatten i en relation •Möjlighet till brukarinflytande inbyggt i alla delar av modellen •Samarbete mellan Brukaren, “Vännen” och Bostad Först •Kontinuitet på strukturell nivå (styrelse el. liknande med brukarinflytande) •Kontinuitet i relationer - det finns inget uppdrag som kan ta slut •Stöd till “vänner” •Valfrihet •Uthållighet

Start:29 Oct, 2015
End:29 Feb, 2016