Företagsfrämjande i Västerbotten

Företagsfrämjande i Västerbotten

Vi söker idéer på hur vi tillsammans kan skapa Västerbottens sida på Verksamt.se. Vad behöver vi? Vilka ska vara med? Hur samverkar vi?