Gör Rotary bättre!
Gör Rotary bättre!

Gör Rotary bättre!

Rotary är en organisation där allas delaktighet är viktig. Genom dina idéer och kompetens kan Rotary bli ännu bättre. På distriktskonferensen för 2390 har vi 7 st frågeställningar:

 • Rotary som yrkes- och businessnätverk
 • Medlemsrekrytering
 • TRF-projekt
 • Projekt hemmavid
 • Samarbeta med Rotaract
 • Att vara online med Rotary
 • Klubbinformation - hemsidor och tryckt material

Till varje frågeställning är det genom detta verktyg möjligt att komma med förslag på hur vi kan bli bättre.

Välj om du vill ge feedback på en befintlig idé eller kom med en egen idé inom något av ovanstående teman.

Start:16 Oct, 2015
End:13 Nov, 2015

Rewards

  Bästa idén sprids

  Den idé som av deltagarna får bäst feedback kommer att publiceras på sociala media.


The winners!

Egna lokaler
By Lennart Perborg