Idéer för Kommendanten
Idéer för Kommendanten

Idéer för Kommendanten

Vi söker idéer som tar Kommendanten närmare sin vision!

Kommendanten är en ny mötes- och arbetsplats vid slottet i Malmö. Huset ska fungera som en sambandscentral för olika aktörer inom innovativt lärande och kunskapsutveckling, med särskild inriktning på lärande för hållbar utveckling.

Kommendanten ska vara en sjudande arena för tvärsektoriellt samarbete och etablering av nya arbetsformer, såväl som utåtriktade arrangemang, utställningar och internationella besök samt technical visits. Här löses tematiska problemställningar genom samarbeten mellan näringsliv, civilsamhället, stadens olika förvaltningar samt högskola/universitet.

Kommendanten är tänkt att bestå av bland annat: ekologiskt kafé, Stadsbyggnadsforum, pedagogisk verkstad, flexibelt show room, möteslokaler, flexibla projektarbetsplatser samt en kontorsdel för fasta hyresgäster.

På Kommendanten samlas erfarenheter och lärdomar, och här kan pilotprojekt inom området få en tydlig hemvist och utvecklas i kontakt med andra verksamheter. Kommendanten ska fungera som en testyta och ett levande lab där människor med olika bakgrunder tillsammans kan skapa ny kunskap och innovativa verktyg för lärande, samtidigt som de trivs och har kul.

För att allt detta ska bli verklighet behövs dina idéer!

Ladda gärna upp bilder eller filmer av de platser i (eller utanför) huset där du vill göra en förändring eller din idé skulle passa in. Du kan också göra en skiss eller ritning och fota av den och ladda upp.

Start:07 May, 2015
End:01 Dec, 2015

Rewards

    Stora Kommendantpriset

    Om din idé är bäst i denna kampanj, Vinner du priset - en flaska Champagne!


The winners!

Mer dagsljus
By Anders Rörgren
Skapa Malmös hetaste afterworkevent i slottsmiljöer gammalt möter nytt
By Christer Månsson
Avskärmning för lugn o ro
By Klas Hansson
Boulebana
By Max Almqvist
Free wifi!
By jacob gustafsson