Mål 2: Ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger

Mål 2: Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.