Resiliens Skåne

Resiliens Skåne

Resiliens Skåne är ett privat initiativ för att stimulera aktörer som är engagerade inom resiliens i Skåne att se nya lösningar för att hantera globala systemrisker, klimatförändring och ökande samhällsproblem.