Servern i den blå hallen
Servern i den blå hallen

Servern i den blå hallen

Vi har problem med ID 10t på servern i den blå hallen. Vi vet inte vad det för sig om. Alla idéer är välkomna.

Start:19 Oct, 2015
End:16 Nov, 2015

The winners!

Flytta servern
By Erik Emmerfors