Syfte och funktioner med edumanity.se och edumanity.com
Syfte och funktioner med edumanity.se och edumanity.com

Syfte och funktioner med edumanity.se och edumanity.com

Vi ska nu förbättra våra två hemsidor edumanity.se och edumanity.com. Våra hemsidor är mycket viktiga skyltfönster. Hemsidorna står för en stor del i det första intrycket en potentiell kund eller partner får av oss. Därför är det viktigt att hemsidorna arbetas med på ett genomtänkt sätt.

Första steget är att bestämma vilket syfte hemsidorna ska ha och vilka funktioner eller vilken information som behövs för att möta det syftet.

Lämna era idéer och er input här. Exempel på tankar: Ska Edumanity.com och .se ha samma syfte och målgrupp? Vilka värdeord ska vi använda? Vad är viktigt att tänka på när vi ska bygga förtroendeingivande sidor?