Verkstad för Hållbara Livsstilar
Participation in this hunt is by invitation only

Verkstad för Hållbara Livsstilar

Konferens 18-19 november 2015 hos Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm, inom ramen för FN:s tioåriga ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion: 10YFP.

Start:09 Nov, 2015
End:07 Dec, 2015

Rewards

    En mer hållbar värld!